Wedstrijd reglement

Reglement

Wedstrijdreglement zomerseizoen

Alle op menskracht aangedreven rijwielen zijn toegelaten in de wedstrijden, tenzij op voorhand aangegeven beperkingen.

Deelnemers aan de wedstrijd zijn verplicht om een dag- of jaarverzekering te nemen van ETHIAS aangeboden door HPV België. De tarieven van deze verzekering worden bij de inschrijving meegedeeld.

Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden die door HPV georganiseerd worden, bedraagt minimum €3 voor HPV leden met een jaarverzekering, €6 voor HPV leden met een dagverzekering. Voor niet leden bedraagt dit €8. De verzekering inbegrepen .

Het Belgisch kampioenschap wordt in één wedstrijd betwist. Om mee in de uitslag opgenomen te worden moet men aan minstens één van alle voorgaande wedstrijden hebben deelgenomen. Om aanspraak te maken op de titel van Belgisch kampioen moet men Belg zijn en lid zijn van HPV België.

De wedstrijden, opgenomen in de wedstrijdkalender, tellen mee in het eindklassement "super prestige". Van alle gereden wedstrijden kunnen maximum 1 slechtste resultaat wegvallen in de eindafrekening. Om in aanmerking te komen om de super prestige te winnen moet men lid zijn van HPV België.
 Per wedstrijddag (meerdere wedstrijden per dag zijn mogelijk) gaan er 100 punten naar de winnaar, 99 naar de tweede, 98 naar de derde, enz.

Er wordt gereden met verschillende fietsklassen samen. Volledig gestroomlijnde fietsen zijn altijd toegelaten in de wedstrijd maar zij vormen een aparte categorie. Voor de anderen wordt voorafgaandelijk meegedeeld voor welke soort van fietsen deze wedstrijd open staat: ongestroomlijnd of semigestroomlijnd. Als men meerijdt met een semigestroomlijnde fiets in een ongestroomlijnde wedstrijd, krijgt men punten in de gestroomlijnde categorie. Rijdt men met een ongestroomlijnde fiets in een wedstrijd die open staat voor semigestroomlijnde, dan behoor je tot de categorie semigestroomlijnde. Een ongestroomlijnde fiets is een fiets zonder staartpunt of zonder streamer. Een semi-gestroomlijnde fiets is een fiets met staartpunt of met een streamer. Een volledig gestroomlijnde fiets is een fiets waarbij de rijder zowel vooraan als achteraan omsloten is. Er kan voor elke wedstrijd gevraagd worden tot welke categorie men behoort .

Een harde schaalhelm is verplicht voor iedereen die niet met een volledig ingesloten fiets rijdt. De personen die met een volledig ingesloten fiets rijden (het hoofd is bedekt) , mogen rijden met een helm naar keuze. 
Elke fiets, met uitzondering van de volledig gestroomlijnde, dienen een kettingbladbescherming te hebben. 
Aan de fiets mogen geen scherpe uitstekende delen zitten of mogen geen open buiseinden hebben. Fietsen kunnen steeds door de wedstrijdleiding om veiligheidsredenen de start ontzegd worden.
De wedstrijdleiding is in handen van een HPV lid , die niet aan de wedstrijd deelneemt . Deze persoon is ook de aan te spreken persoon in geval van betwisting, klachten, vragen, enz.

 

Er wordt sportief gereden. Men dient een tragere rijder in te halen op een zodanige manier dat dit veilig is voor elke deelnemer. De lengte / duur van de wedstrijd wordt voor de start aangegeven.